EL GEPERUT DEL BUIXCARRÓ

Marca la resposta correcta.